Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi pārskatīta 2019. gada 3. decembrī.

Vietni, kurā Jūs šobrīd atrodaties, uztur un tajā pieejamos pakalpojumus nodrošina SIA “Start Design Course” (Reģ. Nr. 50203258681), turpmāk tekstā – “Mēs”. 

Pirms vietnes un pakalpojumu izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Šīs vietnes izmantošana norāda uz šo “Lietošanas noteikumu” akceptēšanu un veido saistošu līgumu starp jums un SIA “Star Design Course”. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, nelietojiet šo vietni.

Vietnes pakalpojumi

Mēs šajā vietnē piedāvājam tiešsaistes mācību kursus, kas satur videomateriālus, prezentācijas, dokumentus, testus un citu informāciju. 

Mēs pilnvarojam katru materiālu lietotāju apskatīt videomateriālus un citus materiālus. PDF materiālu vienu kopiju pilnvarojam lejupielādēt un izdrukāt, ja lietotājs nemaina materiālus un saglabā visus autortiesību un citus īpašumtiesību paziņojumus, kas ietverti oriģinālajos materiālos. 

Lietotāji nedrīkst nekādā veidā modificēt vietnes materiālus vai reproducēt, koplietot vai izplatīt tos. Lietotājiem visi materiāli jāglabā konfidenciāli, tos nedrīkst pārdot, izsolīt, aizdot, izīrēt vai kā citādi atklāt materiālus vai to saturu kādai citai personai vai organizācijai. Jebkurš šo lietošanas noteikumu pārkāpums automātiski liedz lietotājam tālāku šīs vietnes un tās materiālu izmantošanu.

Autortiesības

Šīs vietnes saturu un struktūru aizsargā autortiesības.

Visa informācija, dizains un saturs, ieskaitot, logotipu, grafiskās zīmes, attēlus, skaņu ierakstus, video materiālus un PDF materiālus ir SIA “Start Design Course” intelektuālais īpašums un ir aizsargāts ar Latvijas Republikā saistošiem normatīvajiem aktiem. 

Visi SIA “Start Design Corurse” online apmācību platformā Thinkific Labs Inc. publicētie digitālie mācību materiāli, ir SIA “Start Design Course” intelektuālais īpašums un ir aizsargāts ar Latvijas Republikā saistošiem normatīvajiem aktiem. Ir kategoriski aizliegts izmantot SIA “Start Design Course” piederošo intelektuālo īpašumu jebkādā veidā to, kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot bez SIA “Start Design Course” rakstiskas atļaujas. Tajā skaitā aizliegts veikt šajā vietnē publicēto video materiālu pārfilmēšanu, fotografēšanu, izplatīšanu un kopēšanu. Jebkura šajos noteikumos nosauktā un mājaslapā publicējamā satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām, pārkāpējs tiks saukts tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

Pirkuma veikšana

Lai veiktu pirkumu, izvēlieties tiešsaistes kursu. Ielogojaties vai reģistrējaties, ja neesat reģistrējies iepriekš. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties maksājumu maksājumu karti, ko nodrošina maksājumu platforma https://stripe.com/ vai PayPal, ko nodrošina https://paypal.com

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Stripe, Inc. vai PayPal Europe.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, jūs par to tiksiet informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Pakalpojuma saņemšana

Tiklīdz jūs veicat apmaksu par jebkuru tiešsaistes kursu, 1-5 minūšu laikā jūs saņemat piekļuvi tiešsaistes kursam caur jūsu reģistrēto klienta profilu, kā arī tiekat par to informēts e-pastā. Tiešsaistes kurss būs pieejams 6 mēnešus no pirkuma brīža.

Atteikuma tiesības

Par tiešsaiste mācību kursiem, kas ir digitāls produkts, mēs nepiedāvājam atmaksu, jo digitālā pieeja (kurā ietilpst arī materiālu lejupielāde) jums tiek piešķirta automātiski, jūs iegūstat materiālus un mēs tos nevaram atgūt.

Informācijas izvietošana

Katrs vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto vietnē, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas publiskošanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

Vietnē ir aizliegts veikt darbības un ievietot informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

  • aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • aizskar personas godu un cieņu;
  • aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;
  • ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt vietnes darbību un drošību;
  • piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
  • pārkāpj normatīvos aktus.

 

Atbildības ierobežošana

Mēs vai citas šajā vietnē minētās trešās personas nekādā gadījumā nav atbildīgas par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas rodas no informācijas izmantošanas sekām, nespējas izmantot šo vietni vai jebkura cita ar šo vietni saistīta notikuma.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pārdevējs un Pircējs apņemamies ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un/vai Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus.

Lietošanas noteikumu aktualitāte

Šeit redzamie Lietošanas noteikumi var tikt mainīti mūsu uzņēmuma un mājas lapas attīstības gaitā, īstenojot jaunas tiesību aktu prasības vai jaunas tehnoloģijas, vai lai uzlabotu sniegtos pakalpojumus. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārskatīt mūsu Lietošanas noteikumus.

Sazināšanās ar mums

Jūs varat uzdot jautājumus vai komentārus saistībā ar Lietošanas noteikumiem rakstot uz e-pastu: info@startdesigncourse.com