Ja Tavs sapnis ir izveidot skaistu piemājas teritoriju, tad dārza dizaina kurss ir domāts tieši Tev. Lai piedalītos kursā, nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas dārza dizainā. Praktiskās zināšanas un padomus, kā uzzīmēt veiksmīgu dārza plānu soli pa solim, uzzināsi kursa ietvaros.

Dārza dizaina kursā apkopota pamatinformācija, lai paša spēkiem uzzīmētu dārza skici, atlasītu piemērotākos seguma materiālus un labiekārtojuma elementus, izplānotu dobes un piemeklētu atbilstošu augu sortimentu, kā arī apzinātos, kā ierīkot un kopt izplānoto teritoriju.

Lai veiksmīgi izpildītu kursa uzdevumus, Tev būs nepieciešams kādas teritorijas plāns. Tas var būt Tavs, radinieku vai draugu īpašums. Iespējams, ka tas ir esošs dārzs, kam nepieciešamas tikai nelielas pārvērtības vai vēl neiekārtota teritorija ap māju. Katras nodarbības beigās Tevi sagaida uzdevums, kuru izpildot būsi soli tuvāk savam sapņu dārzam.

Katrā nodarbībā iekļauts

 • video (viena nodarbība 35 - 60 min)

 • prezentācija ar teorētisko daļu un piemēriem

 • pilns nodarbības teksta materiāls printēšanai

 • tests zināšanu pašpārbaudei

 • uzdevumi, piemēri un sagatves tava dārza skicei

 • Izveido dārza skici

  Pamatzināšanas dārza planošanā un secīgie uzdevumi palīdzēs tev radīt dārza skici saviem spēkiem

 • Iepazīsti ainavu arhitektūru

  Iegūsti zināšanas par ārtelpas materiāliem, elementiem un augiem, kā arī stilu un kompozīcijas principu pielietošanu

Kursa nodarbības

  1. 1.1 Ievads

   BEZMAKSAS PRIEKŠSKATĪJUMS
  2. 1.2 Dārza analīze / Esošās situācijas novērtējums / Skices izejmateriālu sagatavošana

  3. 1.2. prezentācija / 1.daļa

  4. 1.2. prezentācija / 2. daļa

  5. 1.2 nodarbības teksts

  6. 1. mājasdarba piemērs

  7. Tests - Dārza analīze

  8. Kursa termini

  1. 2. 1. Kompozīcijas likumsakarības dārzā / Dārza stilu apskats

  2. 2.2. Zemes gabalu konfigurācijas / Plānojuma piemēru apskats

  3. 2.1. prezentācija

  4. 2.2. prezentācija

  5. 2. nodarbības teksts

  6. 2. 1. mājasdarba piemērs

  7. 2.2. mājasdarba piemērs

  8. Tests - Kompozīcija

  1. 3.1. Dārza funkcionālās zonas

  2. 3.2. Standarti dārza plānošanā

  3. 3.1 prezentācija

  4. 3.2 prezentācija

  5. 3. mājasdarba piemērs

  6. 3.1 nodarbības teksts

  7. 3.2 nodarbības teksts

  8. Tests - Dārza standarti

  1. 4.1 Segumu materiālu veidi un konstrukcijas

  2. 4.2. Kāpnes un atbalsta sienas

  3. 4.1. prezentācija

  4. 4.2. prezentācija

  5. 4. mājasdarba piemērs

  6. 4.1 nodarbības teksts

  7. 4.2 nodarbības teksts

  8. Tests - Materiāli un kāpnes

  1. 5. Labiekārtojuma elementu variācijas / izbūves specifika

  2. 5. prezentācija

  3. 5. nodarbības teksts

  4. 5.1. mājasdarba piemērs

  5. 5.2. mājasdarba piemērs

  6. 5.3. mājasdarba piemērs

  7. Tests - Dārza elementi

  1. Apstādījumu izvēle / Augu kombināciju veidošana

  2. 6. prezentācija

  3. 6. nodarbības teksts

  4. 6. mājasdarba piemērs

  5. Tests- Apstādījumu veidošana

Īsumā par kursu

 • €230,00
 • 7 stundu video satura

Pasniedz Anna Koniševa un Agnese Ozola

Pieredzējušas ainavu arhitektes

Anna un Agnese guvušas profesionālo pieredzi ainavu arhitektūru darbā ar vairāk kā 50 projektiem. Izglītību ainavu arhitektūrā ieguvušas gan Latvijā, gan papildinājušas zināšanas arī ārzemēs.
Anna Koniševa un Agnese Ozola

Pēc kursa apguves Tu pratīsi

 • Veikt privātas teritorijas analīzi dārza dizaina skices izstrādei

 • Pielietot dažādus stilus un kompozīcijas paņēmienus teritoriju plānošanā

 • Izvērtēt ārtelpas materiālu un labiekārtojma elementu pielietojumu

 • Izvēlēties piemērotākos augus un veidot to kombinācijas

 • Izveidot sava dārza skici

 • Sastādīt sava dārza ierīkošanas un kopšanas darbu sarakstu

Iekārto savu dārzu

230 €